DANH MỤC SẢN PHẨM

kHÓA ĐIỆN TỬ

KHOÁ ĐIỆN TỬ NOVA

Trả góp 0%
Khóa Vân Tay NOVA V1
Hot

5.400.000đ 7.500.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, Thẻ từ, Chìa cơ, Apps Mobile
✔️ Xuất xứ: Novalock Việt Nam

Trả góp 0%
Khóa Vân Tay NOVA G1
Hot

5.800.000đ 6.300.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, Thẻ từ, Chìa cơ, Apps Mobile
✔️ Xuất xứ: Novalock Việt Nam

Trả góp 0%
khóa vân tay nova n3
Hot

3.600.000đ 4.290.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ.
✔️ Xuất xứ: Novalock Việt Nam.

Trả góp 0%
khóa vân tay nova k5
Hot

4.800.000đ 5.890.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, Thẻ từ, App Mobile.
✔️ Xuất xứ: Novalock Việt Nam.

Trả góp 0%
khóa thẻ từ nova h9
Hot

3.000.000đ 3.800.000đ

✔️ Chức năng: Thẻ từ, Chìa cơ, Phần mềm quản lý khách sạn
✔️ Xuất xứ: Novalock Việt Nam

KHOÁ ĐIỆN TỬ DESSMANN

Trả góp 0%
khóa vân tay dessmann a510
Hot

14.800.000đ 16.800.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã Số, Thẻ Từ, Chìa cơ.
✔️ Xuất xứ: Dessmann Đức

Trả góp 0%
khóa vân tay dessmann a710
Hot

18.500.000đ 20.800.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, Thẻ từ, Chìa cơ.
✔️ Xuất xứ: Dessmann Đức

Trả góp 0%
Khoá vân tay dessmann
Hot

10.450.000đ 13.800.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, Thẻ từ, Chìa cơ.
✔️ Xuất xứ: Dessmann Đức

Trả góp 0%
khóa vân tay dessmann
Hot

11.500.000đ 14.500.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, Thẻ từ, Chìa cơ.
✔️ Xuất xứ: Dessmann Đức

Trả góp 0%
khóa vân tay dessmann
Hot

8.500.000đ 11.500.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, Thẻ từ, Chìa cơ.
✔️ Xuất xứ: Dessmann Đức

KHOÁ ĐIỆN TỬ SAMSUNG

Trả góp 0%
Hot

9.800.000đ 12.000.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, thẻ từ, chìa cơ, App Samsung.
✔️ Xuất xứ: Samsung Hàn Quốc.

Trả góp 0%
khóa vân tay samsung shp-dp609
Hot

9.900.000đ 11.000.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, Thẻ từ, Chìa cơ.
✔️ Xuất xứ: Samsung Hàn Quốc.

Trả góp 0%
khóa điện tử samsung
Hot

9.810.000đ 10.250.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, thẻ từ, chìa cơ, App Samsung.
✔️ Xuất xứ: Samsung Hàn Quốc.

Trả góp 0%
khóa vân tay samsung
Hot

8.300.000đ 12.250.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, thẻ từ, chìa cơ, App Samsung.
✔️ Xuất xứ: Samsung Hàn Quốc.

Trả góp 0%
khóa vân tay samsung 538
Hot

6.300.000đ 10.400.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, thẻ từ, chìa cơ, App Samsung.
✔️ Xuất xứ: Samsung Hàn Quốc.

KHOÁ ĐIỆN TỬ KAADAS

Trả góp 0%
khóa vân tay L8
Hot

5.100.000đ 6.400.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, Thẻ từ, Remote.
✔️ Xuất xứ: Kaadas Đức.

Trả góp 0%
khóa K20F
Hot

16.600.000đ 20.800.000đ

✔️ Chức năng: Khuôn mặt, Vân tay, Mã số, Thẻ từ, Chìa cơ
✔️ Xuất xứ: Kaadas Đức.

Trả góp 0%
khóa vân tay r7-5
Hot

5.100.000đ 6.400.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, Thẻ từ
✔️ Xuất xứ: Kaadas Đức.

Trả góp 0%
khóa thẻ từ r7-2
Hot

3.900.000đ 4.900.000đ

✔️ Chức năng: Mã số, Thẻ từ
✔️ Xuất xứ: Kaadas Đức.

Trả góp 0%
khóa vân tay kaadas 5155
Hot

7.400.000đ 9.200.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, Thẻ từ, Chìa cơ,  App Mobile
✔️ Xuất xứ: Kaadas Đức.

KHOÁ ĐIỆN TỬ PHILIPS

Trả góp 0%
khóa vân tay philips 930
Hot

19.300.000đ 25.700.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, Thẻ từ, Chìa cơ, Apps Mobile
✔️ Xuất xứ: Philips

Trả góp 0%
khóa vân tay philips 9200
Hot

16.400.000đ 21.900.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, Thẻ từ, Chìa cơ, Apps Mobile
✔️ Xuất xứ: Philips

Trả góp 0%
khóa vân tay philips 6100
Hot

11.000.000đ 14.500.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, Thẻ từ, Chìa cơ.
✔️ Xuất xứ: Philips

Trả góp 0%
khóa vân tay phillips 730
Hot

10.400.000đ 13.900.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, Thẻ từ, Chìa cơ,  App Mobile.
✔️ Xuất xứ: Philips

Trả góp 0%
khóa vân tay philips alpha
Hot

12.400.000đ 16.500.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, Thẻ từ, Chìa cơ,  App Mobile.
✔️ Xuất xứ: Philips

KHÓA ĐIỆN TỬ GOODUM

Trả góp 0%
Khóa Vân Tay BOSCH EL600B
Hot

18.474.000đ 19.150.000đ

✔️ Chức năng: Khuôn mặt, Vân tay, Mã số, Thẻ từ, Chìa cơ, Apps Mobile
✔️ Xuất xứ: BOSCH

Trả góp 0%

2.900.000đ 3.400.000đ

✔️ Chức năng: Thẻ từ, Chìa cơ, Phần mềm quản lý khách sạn.
✔️ Xuất xứ: Goodum Trung Quốc

Trả góp 0%
Khóa Thẻ Từ GOODUM E5100
Hot

2.900.000đ 3.300.000đ

✔️ Chức năng: Thẻ từ, Chìa cơ, Phần mềm quản lý khách sạn.
✔️ Xuất xứ: Goodum Trung Quốc

Trả góp 0%
Khóa Thẻ Từ GOODUM A8200
Hot

2.600.000đ 2.900.000đ

✔️ Chức năng: Thẻ từ, Chìa cơ, Phần mềm quản lý khách sạn.
✔️ Xuất xứ: Goodum Trung Quốc

Trả góp 0%
Khóa Thẻ Từ GOODUM K3100
Hot

3.200.000đ 3.700.000đ

✔️ Chức năng: Thẻ từ, Chìa cơ, Phần mềm quản lý khách sạn.
✔️ Xuất xứ: Goodum Trung Quốc

KHOÁ ĐIỆN TỬ KEINO

Trả góp 0%
khoá vân tay keino
Hot

5.900.000đ 6.900.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ.
✔️ Xuất xứ: Keino

Trả góp 0%
khoá vân tay keino
Hot

7.500.000đ 10.500.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ.
✔️ Xuất xứ: Keino

Trả góp 0%
khoá vân tay keino 3308
Hot

4.900.000đ 5.900.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ.
✔️ Xuất xứ: Keino

KIỂM SOÁT VÀO RA

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT

Trả góp 0%
máy chấm công khuôn mặt kết hợp đo thân nhiệt
Hot

17.200.000đ 18.900.000đ

✔️ Chức năng: Face ID + Đo nhiệt độ
✔️ Xuất xứ: Ronald Jack

Trả góp 0%
Máy chấm công Iface 800
Hot

8.200.000đ 8.500.000đ

✔️ Chức năng: Khuôn mặt, Thẻ từ, Vân tay, Tích hợp phần mềm chấm công.
✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

Trả góp 0%
Máy Chấm Công Abrivision IFACE 03
Hot

7.400.000đ 7.550.000đ

✔️ Chức năng: Khuôn mặt, Thẻ từ, Vân tay, Tích hợp phần mềm chấm công.
✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

Trả góp 0%
Máy chấm công RJ 702
Hot

7.950.000đ 8.100.000đ

✔️ Chức năng: Khuôn mặt, Thẻ từ, Vân tay, Tích hợp phần mềm chấm công.
✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

Trả góp 0%
Máy chấm công FA1500
Hot

6.950.000đ 7.100.000đ

✔️ Chức năng: Khuôn mặt, Thẻ từ, Vân tay, Tích hợp phần mềm chấm công.
✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY

Trả góp 0%
Máy chấm công RJ SF200
Hot

2.450.000đ 3.150.000đ

✔️ Chức năng: Mã số, thẻ từ, Vân tay, Tích hợp phần mềm chấm công.
✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

Trả góp 0%
Máy chấm công RJ F1700
Hot

4.500.000đ 4.850.000đ

✔️ Chức năng: Thẻ từ, Vân tay, Tích hợp phần mềm chấm công.
✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

Trả góp 0%
Máy chấm công Sc403
Hot

2.700.000đ 2.950.000đ

✔️ Chức năng: Thẻ từ, Tích hợp phần mềm chấm công.
✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

Trả góp 0%
Máy chấm công SC 103
Hot

2.700.000đ 2.850.000đ

✔️ Chức năng: Mã số, thẻ từ, Vân tay, Tích hợp phần mềm chấm công.
✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

Trả góp 0%
Máy chấm công F20
Hot

2.535.000đ 2.750.000đ

✔️ Chức năng: Mã số, thẻ từ, Vân tay, Tích hợp phần mềm chấm công.
✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT VÀO RA

Trả góp 0%
Máy chấm công Ronald Jack F23
Hot

3.200.000đ 3.800.000đ

✔️ Chức năng: Mã số, thẻ từ, Vân tay, Tích hợp phần mềm chấm công.
✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

Trả góp 0%
Thẻ Mifare
Hot

50.000đ 65.000đ

✔️ Chức năng: Thẻ cảm ứng
✔️ Chuyên dùng hệ thống kiểm soát vào ra

Trả góp 0%
Thẻ proximity
Hot

20.000đ 27.000đ

✔️ Chức năng: Thẻ cảm ứng
✔️ Chuyên dùng hệ thống kiểm soát vào ra

Trả góp 0%
Pin lưu điện
Hot

850.000đ 1.200.000đ

✔️ Chức năng: Lưu điện 
✔️ Chuyên dụng cho hệ thống kiểm soát cửa.

Trả góp 0%
Ups 5V
Hot

700.000đ 950.000đ

✔️ Chức năng: Lưu điện 
✔️ Chuyên dụng cho hệ thống kiểm soát cửa.

ĐẦU ĐỌC KIỂM SOÁT CỬA

Trả góp 0%
Đầu đọc vân tay ZK4500
Hot

2.250.000đ 2.530.000đ

✔️ Chức năng: Đầu đọc vân tay
✔️ Chuyên dùng cho hệ thống kiểm soát vào ra

Trả góp 0%
Đầu đọc vân tay ZK9500
Hot

2.250.000đ 2.510.000đ

✔️ Chức năng: Đầu đọc vân tay
✔️ Chuyên dùng cho hệ thống kiểm soát vào ra

Trả góp 0%
Đầu đọc thẻ
Hot

1.050.000đ 1.590.000đ

✔️ Chức năng: Đầu đọc thẻ từ
✔️ Xuất xứ: Ronald Jack

Trả góp 0%
Đầu đọc thẻ
Hot

1.050.000đ 1.380.000đ

✔️ Chức năng: Đầu đọc thẻ từ
✔️ Xuất xứ: Ronald Jack

Trả góp 0%
Đầu đọc thẻ
Hot

850.000đ 940.000đ

✔️ Chức năng: Đầu đọc thẻ từ
✔️ Xuất xứ: Ronald Jack

CAMERA GIÁM SÁT

CAMERA WIFI

Trả góp 0%
Camera Wifi Yoosee 360 Ốp trần, tường
Hot

990.000đ 1.300.000đ

✔️ Camera kết nối wifi.
✔️ Xem trực tiếp trên phần mềm điện thoại.

Trả góp 0%
Camera Wifi Yoosee Dome IP668 1080P
Hot

890.000đ 1.090.000đ

✔️ Camera kết nối wifi.
✔️ Xem trực tiếp trên phần mềm điện thoại.

Trả góp 0%
Camera Wifi Yoosee Nguỵ Trang Bóng Đèn
Hot

790.000đ 930.000đ

✔️ Camera kết nối wifi.
✔️ Xem trực tiếp trên phần mềm điện thoại.

Trả góp 0%
Camera Ngoài Trời Yoosee C5 1080p
Hot

1.490.000đ 1.790.000đ

✔️ Camera kết nối wifi.
✔️ Xem trực tiếp trên phần mềm điện thoại.
✔️ Hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 128 Gb.
✔️ Cảm biến hồng ngoại nhìn ban đêm, đàm thoại 2 chiều.

Trả góp 0%
Camera Wifi Yoosee ngoài trời X3200 36LED 3.0 Megapixel
Hot

1.490.000đ 1.790.000đ

✔️ Camera kết nối wifi.
✔️ Xem trực tiếp trên phần mềm điện thoại.
✔️ Hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 128 Gb.
✔️ Cảm biến hồng ngoại nhìn ban đêm, đàm thoại 2 chiều.

KÉT SẮT THÔNG MINH

KÉT SẮT THÔNG MINH

Trả góp 0%
Két sắt thông minh Aifeibao HK-M/D-35-AG
Hot

3.800.000đ 4.500.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Chìa cơ, Mật mã, App điện thoại
✔️ Xuất xứ: Aifeibao

Trả góp 0%
Két sắt thông minh Aifeibao HK-M/D-25II-QCZ
Hot

2.900.000đ 3.500.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Chìa cơ
✔️ Xuất xứ: Aifeibao

Trả góp 0%
Két sắt thông minh Aifeibao HK-M/D-80-AL
Hot

7.980.000đ 9.500.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, Chìa cơ, App điện thoại
✔️ Xuất xứ: Aifeibao

Trả góp 0%
Két sắt thông minh Aifeibao HK-M/D-80-AL
Hot

9.980.000đ 11.500.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, Chìa cơ, App điện thoại
✔️ Xuất xứ: Aifeibao

Trả góp 0%
Két sắt thông minh Aifeibao HK-M/D-80-AL
Hot

11.000.000đ 12.900.000đ

✔️ Chức năng: Vân tay, Mã số, Chìa cơ, App điện thoại
✔️ Xuất xứ: Aifeibao