banner Landing page Khóa vân tay
Banner landing page khóa vân tay
Khóa vân tay Nova X2
Khóa vân tay cửa nhôm Nova S3
Banner
Banner khóa vân tay philips
Banner khóa vân tay Kaadas S500
Banner khóa vân tay Philips DDL603E
Khóa vân tay Nova X2
Khóa vân tay cửa nhôm Nova S3
Banner Khoa Dien Tu
-24%

GIÁ BAO RẺ Flash Deal SỐC

Original price was: 4.600.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
-34%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 5.890.000 ₫.Current price is: 3.890.000 ₫.
-35%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-45%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

4.250.000 4.950.000 
-28%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 6.400.000 ₫.Current price is: 4.600.000 ₫.
-42%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 4.650.000 ₫.
-37%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

4.750.000 5.100.000 
-22%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

5.190.000 5.490.000 
-24%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 7.200.000 ₫.Current price is: 5.480.000 ₫.
Khóa điện tử mở vân tay
-35%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 4.900.000 ₫.Current price is: 3.200.000 ₫.
-24%

GIÁ BAO RẺ Flash Deal SỐC

Original price was: 4.600.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
-42%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

3.520.000 3.870.000 
-33%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

3.750.000 4.100.000 
-30%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 5.400.000 ₫.Current price is: 3.800.000 ₫.
-34%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 5.890.000 ₫.Current price is: 3.890.000 ₫.
-27%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 5.300.000 ₫.Current price is: 3.890.000 ₫.
-11%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

3.990.000 4.390.000 
-17%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 4.800.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-35%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
Khóa điện tử nhận diện khuôn mặt
-32%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 12.350.000 ₫.Current price is: 8.350.000 ₫.
-29%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 13.900.000 ₫.Current price is: 9.889.000 ₫.
-9%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 15.200.000 ₫.Current price is: 13.800.000 ₫.
-22%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 17.800.000 ₫.Current price is: 13.800.000 ₫.
-24%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 20.800.000 ₫.Current price is: 15.889.000 ₫.
-66%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 46.900.000 ₫.Current price is: 15.900.000 ₫.
-36%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 24.900.000 ₫.Current price is: 15.990.000 ₫.
-30%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 23.800.000 ₫.Current price is: 16.650.000 ₫.
-24%

GIÁ BAO RẺ Siêu khuyến mãi

Original price was: 21.900.000 ₫.Current price is: 16.689.000 ₫.
-21%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 21.800.000 ₫.Current price is: 17.289.000 ₫.
Khóa điện tử cửa gỗ cửa thép
-45%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

3.000.000 3.350.000 
-43%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

3.150.000 3.500.000 
-35%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 4.900.000 ₫.Current price is: 3.200.000 ₫.
-16%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.950.000 ₫.Current price is: 3.310.000 ₫.
-19%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 4.150.000 ₫.Current price is: 3.360.000 ₫.
-24%

GIÁ BAO RẺ Flash Deal SỐC

Original price was: 4.600.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
-19%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 4.580.000 ₫.Current price is: 3.730.000 ₫.
-33%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

3.750.000 4.100.000 
-9%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 4.280.000 ₫.Current price is: 3.880.000 ₫.
-27%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 5.300.000 ₫.Current price is: 3.890.000 ₫.
Khóa điện tử cho cửa nhôm
-29%

GIÁ BAO RẺ Flash Deal Sốc

Original price was: 4.800.000 ₫.Current price is: 3.399.000 ₫.
-20%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 3.600.000 ₫.
-30%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 5.400.000 ₫.Current price is: 3.800.000 ₫.
-29%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

3.850.000 4.650.000 
-45%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

4.250.000 4.950.000 
-28%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 6.400.000 ₫.Current price is: 4.600.000 ₫.
-20%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-38%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

4.896.000 5.246.000 
-16%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.900.000 ₫.
-9%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 5.400.000 ₫.Current price is: 4.900.000 ₫.
Khóa điện tử cửa kính cường lực
-25%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

3.429.000 4.250.000 
-42%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

3.520.000 3.870.000 
-30%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 5.400.000 ₫.Current price is: 3.800.000 ₫.
-20%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 5.600.000 ₫.
-41%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 14.500.000 ₫.Current price is: 8.615.000 ₫.
Khóa điện tử cho cửa cổng
-38%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 5.600.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
-24%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 6.300.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-41%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 8.889.000 ₫.Current price is: 5.250.000 ₫.
Khóa điện tử cho cửa đại sảnh biệt thự
-24%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 9.600.000 ₫.Current price is: 7.289.000 ₫.
-44%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 14.890.000 ₫.Current price is: 8.290.000 ₫.
-29%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 13.900.000 ₫.Current price is: 9.889.000 ₫.
-22%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

13.562.000 17.520.000 
-16%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

15.750.000 16.100.000 
-24%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 20.800.000 ₫.Current price is: 15.889.000 ₫.
-66%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 46.900.000 ₫.Current price is: 15.900.000 ₫.
-25%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 21.800.000 ₫.Current price is: 16.389.000 ₫.
-30%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 23.800.000 ₫.Current price is: 16.650.000 ₫.
-24%

GIÁ BAO RẺ Siêu khuyến mãi

Original price was: 21.900.000 ₫.Current price is: 16.689.000 ₫.

TẶNG NGAY 100.000.000 VNĐ CHO KHÁCH HÀNG PHÁT HIỆN KHÓA KHÔNG CHÍNH HÃNG

Dịch vụ tư vấn lắp đặt khóa vân tay chuyên nghiệp

Nhân viên tư vấn tại Căn Nhà Công Nghệ

Tư vấn qua điện thoại

Liên hệ chúng tôi qua hotline 24/7 để gặp ngay tư vấn viên Căn Nhà Công Nghệ

Cửa hàng Căn Nhà Công Nghệ

Trải nghiệm tại Showroom

Đến ngay các showroom gần nhất để trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mới nhất nhé !

Đặt lịch tư vấn tận nơi

Đặt lịch tư vấn tận nơi

Dịch vụ tư vấn sản phẩm tận nơi hoàn toàn miễn phí. Để lại số điện thoại ngay  !!!

Công trình Khoá vân tay thực tế được triển khai bởi Căn Nhà Công Nghệ

Ảnh thực tế khóa vân tay
Khóa Philips tại Times City, Hà Nội.
lắp đặt khóa tại đà nẵng
Khóa Samsung tại Đà Nẵng.
lắp đặt khóa vân tay
Khóa Dessmann tại Quế Võ, Bắc Ninh.
khách hàng của căn nhà công nghệ
Căn Nhà Công Nghệ với gia đình chị Nguyễn Hiếu Yoga.
khóa vân tay
Khóa Dessmann tại TP. Hồ Chí Minh.
lắp đặt khóa
Khóa Kaadas tại Hải Dương
lắp đặt khóa vân tay
Khoá Samsung tại Bình Dương
khách hàng căn nhà công nghệ
Căn Nhà Công Nghệ với gia đình PGS.TS Nguyễn Văn Lâm