Trang chủ > KIỂM SOÁT VÀO RA

Kiểm soát vào ra là bộ sản phẩm chuyên dụng với hệ thống an ninh. Kiểm soát mọi hoạt động ra vào của từng đối tượng bằng điện tử hiện đại tại các điểm cần quản lý. Bộ kiểm soát giúp cho việc quản lý của các doanh nghiệp, công ty, cơ quan, xí nghiệp,… được bảo mật an ninh, chặt chẽ nhất. Giúp cho người quản lý giám sát kiểm soát nguồn nhân lực một cách dễ dàng hơn.

Ngoài tính năng chính đó, bộ kiểm soát vào ra còn được kết hợp với phần mềm chấm công. Tạo lên một giải pháp chấm công – tính lương – phân ca – kiểm soát cửa phân quyền ,… cho từng đối tượng một cách chính xác nhất. Giúp các doanh nghiệp góp phần thúc đẩy quá trình tự động hóa tạo môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp, giảm bớt chi phí cho việc quản lí nhân sự.

Quy trình 5 bước mua hàng tại Căn Nhà Công Nghệ:

 • Yêu cầu tư vấn từ tư vấn viên => Miễn phí hoàn toàn
 • Tư vấn viên giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm trên website => Miễn phí hoàn toàn
 • Yêu cầu demo sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng hoặc tại nhà ( Nếu khách hàng yêu cầu) => Miễn phí hoàn toàn
 • Đặt lịch lắp đặt, thi công => Miễn phí hoàn toàn
 • Khách hàng nghiệm thu và thanh toán => Chúng tôi chỉ thu phí khi khách hàng hài lòng đã về chúng tôi.

Cùng xem các sản phẩm Kiểm soát cửa vào ra tốt nhất tại Hệ thống Căn Nhà Công Nghệ nhé.

ĐẦU ĐỌC KIỂM SOÁT CỬA

  Trả góp 0%
  Hot

  1.800.000đ 2.400.000đ

  ✔️ Chức năng: Đầu đọc vân tay
  ✔️ Chuyên dùng cho hệ thống kiểm soát vào ra

  Trả góp 0%
  Hot

  1.500.000đ 1.900.000đ

  ✔️ Chức năng: Đầu đọc vân tay
  ✔️ Chuyên dùng cho hệ thống kiểm soát vào ra

  Trả góp 0%
  Hot

  2.250.000đ 2.530.000đ

  ✔️ Chức năng: Đầu đọc vân tay
  ✔️ Chuyên dùng cho hệ thống kiểm soát vào ra

  Trả góp 0%
  Hot

  2.250.000đ 2.510.000đ

  ✔️ Chức năng: Đầu đọc vân tay
  ✔️ Chuyên dùng cho hệ thống kiểm soát vào ra

  Trả góp 0%
  Hot

  1.050.000đ 1.590.000đ

  ✔️ Chức năng: Đầu đọc thẻ từ
  ✔️ Xuất xứ: Ronald Jack

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT

  Trả góp 0%
  Hot

  3.700.000đ 4.600.000đ

  ✔️ Chức năng: Vân tay, Thẻ từ, Khuôn mặt.
  ✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
  ✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
  ✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

  Trả góp 0%
  Hot

  6.700.000đ 8.600.000đ

  ✔️ Chức năng: Vân tay, Thẻ từ, Khuôn mặt.
  ✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
  ✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
  ✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

  Trả góp 0%
  Hot

  4.700.000đ 6.400.000đ

  ✔️ Chức năng: Vân tay, Thẻ từ, Khuôn mặt.
  ✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
  ✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
  ✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

  Hot

  Giá: Liên Hệ

  ✔️ Chức năng: Vân tay, Thẻ từ, Khuôn mặt.
  ✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
  ✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
  ✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

  Hot

  Giá: Liên Hệ

  ✔️ Chức năng: Vân tay, Thẻ từ, Khuôn mặt.
  ✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
  ✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
  ✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY

  Hot

  Giá: Liên Hệ

  ✔️ Chức năng: Vân tay, Thẻ từ
  ✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
  ✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
  ✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

  Trả góp 0%
  Hot

  3.100.000đ 3.590.000đ

  ✔️ Chức năng: Vân tay, Thẻ từ
  ✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
  ✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
  ✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

  Trả góp 0%
  Hot

  5.000.000đ 5.590.000đ

  ✔️ Chức năng: Vân tay, Thẻ từ
  ✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
  ✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
  ✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

  Trả góp 0%
  Hot

  4.000.000đ 4.590.000đ

  ✔️ Chức năng: Vân tay, Thẻ từ, Mật khẩu
  ✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
  ✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
  ✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

  Trả góp 0%
  Hot

  2.125.000đ 2.590.000đ

  ✔️ Chức năng: Vân tay, Thẻ từ
  ✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
  ✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
  ✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT VÀO RA

  Trả góp 0%
  Hot

  3.750.000đ 4.500.000đ

  ✔️ Chức năng: Vân tay, Thẻ từ
  ✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
  ✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
  ✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

  Trả góp 0%
  Hot

  6.490.000đ 7.500.000đ

  ✔️ Chức năng: Vân tay, Thẻ từ
  ✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
  ✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
  ✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

  Trả góp 0%
  Hot

  3.200.000đ 3.800.000đ

  ✔️ Chức năng: Mã số, thẻ từ, Vân tay, Tích hợp phần mềm chấm công.
  ✔️ Tích hợp hệ thống kiểm soát vào ra quản lý vân tay.
  ✔️ Phần mềm điện thoại tiếng Việt dễ sử dụng, quản lý toà nhà, văn phòng, chung cư mini.
  ✔️ Thi công lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.

  Trả góp 0%
  Hot

  50.000đ 65.000đ

  ✔️ Chức năng: Thẻ cảm ứng
  ✔️ Chuyên dùng hệ thống kiểm soát vào ra

  Trả góp 0%
  Hot

  20.000đ 27.000đ

  ✔️ Chức năng: Thẻ cảm ứng
  ✔️ Chuyên dùng hệ thống kiểm soát vào ra