Banner máy chấm công
Banner máy chấm công mobile
Banner máy chấm công
Máy Chấm Công Bán Chạy Nhất
Banner
Banner khóa vân tay Philips DDL603E
Banner khóa vân tay Kaadas S500
Banner khóa vân tay philips
Banner
Banner khóa vân tay philips
Banner khóa vân tay Kaadas S500
Banner khóa vân tay Philips DDL603E
Banner máy chấm công
Máy Chấm Công Bán Chạy Nhất

Banner máy chấm công

-24%
-9%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.900.000 
-43%
-47%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.050.000 
-46%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.650.000 
-51%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

1.950.000 
-46%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Zkteco K21 Chính hãng

1.550.000 
-21%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.990.000 
-40%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Zkteco MB50VL chính hãng

3.850.000 
-16%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

5.389.000 
-30%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công khuôn mặt

Máy Chấm Công Ronald Jack MB20 Chính hãng

2.250.000 
-44%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Ronald Jack MB22-VL Chính hãng

2.250.000 
-62%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T804BMF

1.880.000 
-65%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1A802AMF (Có Wifi)

1.750.000 
-66%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1A8503F

1.239.000 
-48%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T331W

2.960.000 
-36%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

3.750.000 
-46%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

3.450.000 
-45%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

3.250.000 
-46%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

1.550.000 
-8%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.700.000 
-37%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công nổi bật

Máy Chấm Công Zkteco F21 Lite Chính hãng

3.450.000 
-44%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công nổi bật

Máy Chấm Công Ronald Jack F19 Chính hãng

2.850.000 
-34%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công khuôn mặt

Máy Chấm Công Zkteco MB360 Chính hãng

3.250.000 
-52%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

1.800.000 
-40%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

1.600.000 
-31%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.050.000 
-28%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.650.000 
-44%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.750.000 
-37%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

1.850.000 
-25%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

1.950.000 
-44%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công nổi bật

Máy Chấm Công Ronald Jack F18 Chính hãng

2.850.000 
Xem thêm máy chấm công nổi bật

Banner máy chấm công khuôn mặt

-46%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.650.000 
-1%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công khuôn mặt

Máy Chấm Công Khuôn Mặt Kobio Iface800

4.850.000 
-19%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

6.999.000 
-28%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

4.299.000 
-40%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Zkteco MB50VL chính hãng

3.850.000 
-16%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

5.389.000 
-31%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

6.250.000 
-30%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công khuôn mặt

Máy Chấm Công Ronald Jack MB20 Chính hãng

2.250.000 
-44%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Ronald Jack MB22-VL Chính hãng

2.250.000 
-50%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K5671-ZU

19.930.000 
-50%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K5671-ZH

19.930.000 
-50%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K5671-ZV

19.930.000 
-54%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T671TM-3XF

44.530.000 
-56%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T671TMW

16.350.000 
-47%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1TA70MI-T

22.700.000 
-59%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T341BMWI-T

8.900.000 
-53%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T642MFW

6.990.000 
-36%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T341AMF

4.530.000 
-46%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T342MFWX

4.020.000 
-48%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T331W

2.960.000 
-41%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T331

2.960.000 
-36%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

3.750.000 
-55%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

3.850.000 
-38%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.850.000 
-16%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

11.989.000 
-30%
Hết hàng

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

6.250.000 
-31%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công khuôn mặt

Máy chấm công khuôn mặt Ronald Jack AI01

5.590.000 
-46%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

3.450.000 
-17%
Hết hàng

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.650.000 
-34%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.650.000 
-11%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

17.650.000 
-2%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

7.400.000 
-10%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

7.650.000 
-20%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

6.450.000 
-34%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công khuôn mặt

Máy Chấm Công Zkteco MB360 Chính hãng

3.250.000 
-26%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.750.000 
-22%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công khuôn mặt

Máy Chấm Công Zkteco MB20 Chính hãng

2.250.000 
-27%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

5.900.000 
-2%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công khuôn mặt

Máy Chấm Công Ronald Jack FA1500

6.950.000 
-51%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công khuôn mặt

Máy Chấm Công Ronald Jack F600 Chính hãng

2.350.000 

Banner máy chấm công vân tay

-9%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.900.000 
-43%
-47%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.050.000 
-51%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

1.950.000 
-28%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

3.320.000 
-30%
Hết hàng

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.999.000 
-28%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

3.100.000 
-25%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Ronald Jack 5000 AID

4.199.000 
-25%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Ronald Jack X938C

3.420.000 
-33%
Hết hàng

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Ronald Jack P5

2.390.000 
-23%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Ronald Jack X958A

3.999.000 
-33%
Hết hàng

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Ronald Jack T8

2.399.000 
-39%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.450.000 
-40%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

1.950.000 
-34%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

1.950.000 
-29%
Hết hàng

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Zkteco U260C

2.989.000 
-49%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Zkteco K60 Chính hãng

1.650.000 
-43%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Zkteco K14 Chính hãng

1.350.000 
-46%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Zkteco K21 Chính hãng

1.550.000 
-21%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.990.000 
-10%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

3.800.000 
-56%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T8003MF

1.320.000 
-58%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T8003F

1.260.000 
-62%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T804BMF

1.880.000 
-65%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1A802AMF (Có Wifi)

1.750.000 
-66%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1A8503F

1.239.000 
-45%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

3.250.000 
-11%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công Ronald Jack

Máy Chấm Công Ronald Jack TX638

5.000.000 
-14%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Ronald Jack RJ4200

3.100.000 
-42%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

1.600.000 
-18%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.300.000 
-38%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

1.600.000 
-32%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.450.000 
-12%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Ronald Jack X938

4.300.000 
-28%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.800.000 
-46%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

1.550.000 
-13%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Ronald Jack X9300C

4.000.000 
-49%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

1.850.000 
-40%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

1.950.000 
-47%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.050.000 
-36%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.750.000 
-23%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.850.000 
-8%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công Ronald Jack

Máy Chấm Công Ronald Jack F20 Chính hãng

2.535.000 
-7%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.650.000 
-30%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.750.000 
-37%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công nổi bật

Máy Chấm Công Zkteco F21 Lite Chính hãng

3.450.000 
-42%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Zkteco F22 Chính hãng

2.850.000 
-44%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công nổi bật

Máy Chấm Công Ronald Jack F19 Chính hãng

2.850.000 
-1%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Kobio Silk 101TA

4.850.000 
-14%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

5.850.000 
-23%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Abrivision iSCAN-01

10.500.000 
-12%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Ronald Jack RJ 919

3.090.000 
-19%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

4.250.000 
-17%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

4.350.000 
-10%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Abrivision 680

6.800.000 
-15%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

4.350.000 
-4%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

4.000.000 
-24%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

3.250.000 
-31%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.850.000 
-44%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.750.000 
-52%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

1.800.000 
-19%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.100.000 
-43%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

1.550.000 
-40%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

1.600.000 
-31%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.050.000 
-36%
Hết hàng

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

1.150.000 
-23%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.450.000 
-20%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.850.000 
-28%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

2.650.000 
-28%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Kobio UA300 Chính hãng

2.450.000 
-37%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

1.850.000 
-45%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

1.600.000 
-25%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

1.950.000 
-48%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Đầu đọc kiểm soát cửa

Máy Chấm Công RJ3800 Pro Chính hãng

1.650.000 
-51%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

1.800.000 
-44%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công nổi bật

Máy Chấm Công Ronald Jack F18 Chính hãng

2.850.000 

Banner máy chấm công kiểm soát vào ra

 

-29%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Bộ kiểm soát vào ra

Bộ Kiểm Soát Vào Ra Nova TF2

3.200.000 
-27%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

6.450.000 
-33%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

4.650.000 

Bạn Nhận Được Gì Khi lắp đặt máy chấm công tại Căn Nhà Công Nghệ ?

Công trình Lắp Đặt máy chấm công thực tế được triển khai bởi Căn Nhà Công Nghệ

Ảnh thực tế máy chấm công
Máy Chấm Công Tại Hải Phòng
Ảnh thực tế máy chấm công
Máy Chấm Công Tại KCN Bắc Ninh
Ảnh thực tế máy chấm công
Máy Chấm Công Tại Hà Nội
Ảnh thực tế máy chấm công
Căn Nhà Công Nghệ Lắp Đặt Hệ Thống Máy Chấm Công Cho Nhà Máy Tại Vĩnh Phúc
Ảnh thực tế máy chấm công
Máy Chấm Công Tại Hà Nội
Ảnh thực tế máy chấm công
Máy Chấm Công Tại Bắc Giang
Ảnh thực tế máy chấm công
Máy Chấm Công Tại Xưởng May Bắc Ninh
Ảnh thực tế máy chấm công
Căn Nhà Công Nghệ Lắp Đặt Máy Chấm Công Văn Phòng Công Ty Tại Time City